Spela ansvarsfullt. Hjälp? Gå till www.stodlinjen.se

Blackjack strategi – OJOs Blackjack Guide

Tur och skicklighet i den perfekta kombinationen – vill du maxa ditt spelande på casinovärldens mest populära kortspel? I så fall är OJOs guide för bästa Black Jack strategi ditt nästa steg. Lär dig spela Blackjack på bästa möjliga sätt, hålla ner husets fördel på minimum och förlänga ditt spelnöje.

Är du alltså redo att ta ditt Blackjack-spelande till en helt ny nivå?

Vad är en Black Jack strategi?

Blackjack beskrivs ofta som ett spel man snabbt lär sig, men som alltid erbjuder mer att fördjupa sig i. Den här fördjupningen sker främst med hjälp av just strategier och rätt Blackjack taktik. Spelet andas på så sätt både skicklighetens sofistikation och den spänning som slumpen medför.

Eftersom Blackjack inte endast är slumpbaserat försöker Blackjack-strategier maximera spelarens påverkan i det långa loppet. Det handlar främst om matematiska modeller som bygger på sannolikhet. De är alltså tänkta att fungera över tid och garanterar inte vinst på enskilda händer.

Tanken bakom varje genuin Blackjack strategi är att med rätt taktik höja din chans att slå dealern. Det är alltså inte att höja din chans att få Blackjack (en hand med kortsumman 21). Det senare handlar nämligen uteslutande om tur och inte om att dra nytta av strategiskt tänk.

Var medveten om att en Blackjack taktik som sagt inte fungerar i 100% av fallen. Över tid kan de dock jämna ut slumpens effekt. Korrekt strategi reducerar faktiskt husets fördel markant. Det är därför inte förvånande att Blackjack ofta är ”proffsspelarnas” favorit på casino.  

För vem är en Blackjack strategi bra?

Man behöver ändå inte vara något matematiskt geni för att dra nytta av en grundläggande strategi. Tvärtom är det bara genom taktiskt tänk man börjar uppleva spelets unika fördelar. Därför lönar det sig att bekanta sig med de strategiska sidorna så fort man har lärt sig hur spelet fungerar i grunden.

Är du ännu osäker på grundreglerna? Ta då en titt i första delen av vår Blackjack Guide, där OJO går igenom alla grundläggande Blackjack regler!

Vilka effekter har en korrekt Blackjack taktik?

Har du varit med i casinosvängen en tid har du kanske märkt att Blackjack-spel ofta uppmärksammas för sina höga RTP-värden. Ända upp till 99,5% är ingen omöjlighet alls. Notera dock vad de angivna RTP-värdena utgår ifrån: Att du faktiskt spelar enligt felfri Black Jack strategi.

Det här betyder alltså följande: Även med optimal Blackjack taktik, så kommer husets fördel alltid att kvarstå. Målet med Blackjack strategier är att förlora så litet som möjligt och på så sätt förlänga spelnöjet.

Vad händer om man struntar i en Blackjack strategi?

Att det angivna RTP-värdet utgår ifrån optimal strategi innebär tyvärr också följande: Spelar du Blackjack på ett mindre klokt sätt spelar du med ett lägre RTP-värde än det angivna. Följer du inte optimal strategi ger du alltså betydligt mer till huset än vad du behöver göra.

Hur mycket mer då? Fel val kan göra större skillnad än man tror. Att veta när man ska stanna och ta kort (Stand/Hit) är de mest avgörande valen i Blackjack. Förmågan att avgöra när man bör dubbla eller splitta har även det en viktig betydelse för den slutgiltiga återbetalningen.

 • Fel val vid Stand/Hit = 3,50% extra i husets fördel
 • Fel val vid dubblering = 1,60% extra i husets fördel
 • Fel val vid splittning = 0,40% extra i husets fördel

Föreställ dig alltså ett scenario där du alltid gör fel val. Plötsligt är husets fördel inte längre endast 0,5% – det är hela 5%! I slutändan innebär det här förstås att du förlorar betydligt mer i pengar än du hade gjort annars. Korrekt Blackjack taktik både höjer och förlänger alltså spelnöjet.

Använd en Blackjack tabell

Hur håller man då reda på vilket som är det rätta draget vid varje given situation i Blackjack? Som sagt behöver man faktiskt inte vara något matematiskt geni. Istället för att hålla all komplicerad information i ditt huvud kan du studera en Blackjack strategi tabell.

En Blackjack tabell är precis vad det låter som – en simpel och tydlig tabell som ställer upp varje optimalt drag inför varje given situation i Blackjack. På basis av dina egna och dealerns kort visar en sådan tabell det matematiskt korrekta valet – statistiskt sett i det långa loppet.

Just på grund av att Blackjack fortfarande också är slumpbaserat är det möjligt att förlora händer när man följer en sådan tabell. Det man däremot kan vara säker på är att man alltid tar det långsiktigt mest optimala valet för varje given situation.

Dealer's visible cards

Olika varianter av spelet kräver olika tabeller

Eftersom Blackjack kommer i flera olika varianter, med varierande regler, kommer även den mest säkra strategin att variera något. Håll därför koll på att din Blackjack strategi tabell motsvarar den variant av Blackjack som du faktiskt spelar.

Du som har läst OJOs genomgång av spelets grundregler minns säkert att exempelvis den europeiska och den amerikanska varianten inleds på olika sätt. Övriga variationer som påverkar optimal strategi – och därmed tabellerna – är följande:

 • Antal kortlekar
 • När, hur och om man får dubblera
 • När, hur och om man får splitta
 • När dealern måste stanna
 • Om dealern redan från start kan kontrollera om han har Blackjack
 • Vad betalar en Blackjack?
 • Vad som händer vid oavgjort
 • Om det finns specialbetalningar eller -satsningar

De resulterande förändringar i taktik som varje regeländring medför är för många att ta upp här. Därför baserar sig de strategier och tabeller som OJO härefter visar på den mest vanliga varianten i Europa och på PlayOJO. Det här är Blackjack med 8 lekar och en dealer som stannar på mjuk 17.

Klassiska och grundläggande Blackjack-strategier

Förutom de detaljerade spelanvisningar man får genom att följa rätt Blackjack-tabell, finns också mer allmänna taktiker man kan följa. Det kan vara bra att komma ihåg att variationerna, som i strategi och tabeller uppstår på grund av variationer i regler, sist och slutligen är rätt små.

Trots att de kan vara viktiga, går det ändå att sammanställa mer övergripande taktiker. Det här är pekpinnar som är lättare att lära sig än detaljerade tabeller, men som inte är 100% allmängiltiga. Däremot gäller de i de flesta fallen och kommer vid efterföljning att markant förbättra dina chanser.

Här går OJO genom dem alla inför de vanligaste val och situationer som uppstår i Blackjack.

Ta eller stanna

Förutom att lägga sig, splitta eller dubblera är det vanligaste valet i Blackjack följande: Ska du ta nytt kort eller ska du stanna (Hit or Stand)? Därför är det väldigt viktigt att ha i alla fall en grundläggande kunskap om rätt Blackjack taktik gällande detta val.

När bör du ta nytt kort?

Take a card or stay

Att avgöra om man ska ta nytt kort eller inte är ett av de enklaste valen i Blackjack. Medan det kan finnas mängder av orsaker till att exempelvis splitta eller dubbla, finns det egentligen bara en orsak till att du ska ta nytt kort. Den här orsaken är förstås att din hand inte ännu är tillräckligt bra.

En enkel minnesregel är följande: Om din hand är värd 11 eller mindre kan du alltid ta fler kort utan risk för att bli tjock. Det är när din kortsumma blir 12 eller högre som du tvingas väga olika alternativ mot varandra. Vill du försöka göra din hand bättre trots att du löper risk att bli tjock?

Matematik och statistik blir här avgörande. Till exempel kommer du att bli tjock hela 62% av gångerna om du har 16 och tar fler kort. Har dealern 7 eller högre är dock hens chans att få 17 eller mer så pass hög att det ändå blir taktiskt korrekt att ta nytt kort.

 • Ta på 8 eller mindre
 • Ta på 9, 10 och 11 om dealern har ess eller 10
 • Ta på 13-16 om dealern har 7 eller högre
 • Ta på mjuk 18 om dealern har 9, 10 eller ess
 • Ta på alla par på 7 eller lägre om dealern har 8

När bör du stanna?

Stanna är förstås det val man gör när det är bättre att behålla det man har, jämfört med risken att bli tjock. Antingen är det för att din hand faktiskt är bra, eller så är det ett avgörande när både du och din dealer har dåliga händer.

Minns att dealern enligt reglerna oftast inte har samma flexibilitet gällande valet att stanna. Det kan därför vara smart att själv stanna och lita på att dealern blir tjock, vilket faktiskt är fallet rätt ofta. I synnerhet när dealerns öppna kort är 4, 5 eller 6. Då kommer blir dealern tjock i över 40% av fallen!

 • Stanna alltid på hård 17 eller högre
 • Stanna på hård 12 till 16 om dealern har 2 till 6
 • Stanna på mjuk 19 och mjuk 20
 • Stanna på mjuk 18 om dealern har 7 eller 8

Blackjack strategi för att splitta

blackjackbord med ett delat par åttor och en stack med marker

Som framkom redan i början kommer felaktiga beslut gällande splittandet av par att ha minst betydelse i slutändan. Det är ändå viktigt att hålla reda på de allmänna reglerna gällande detta, eftersom ett litet övertag per runda ändå alltid kan bli en stor fördel i det långa loppet.

Vad finns det då för orsaker att splitta? I huvudsak kan nämnas två orsaker:

 1. Du får mer pengar i spel mot en svag hand från dealern
 2. Dina kort fungerar bättre var för sig än de gör tillsammans

Här kommer några grundläggande regler för när det kan bli aktuellt och när det bör undvikas:

 • Splitta aldrig tior
 • Splitta alltid ess mot ett ess från dealern
 • Splitta alla par, förutom tior och femmor, mot en svag hand från dealern

Notera återigen att detta är grova riktlinjer och att undantag alltid finns – i synnerhet för den sista av de ovan nämnda reglerna.

Blackjack taktik för att dubbla

när man ska dubbla ner medan man spelar blackjack

Av de vanligaste besluten du hamnar att göra i Blackjack, har taktik vid dubblering (double down) näststörst betydelse, efter de viktiga besluten gällande Hit och Stand. Att lära sig dubbla på rätt sätt kommer alltså att göra ditt spelande betydligt mer givande.

Många tänker att dubblering är något man gör när man är bombsäker på sin hand. Det här är förstås delvis sant. Korrekt dubblerande drar dock nytta inte bara av dina egna korts styrkor, utan också av den potentiella svagheten i dealerns hand.

I Blackjack-tabeller handlar majoriteten av de rekommenderade dubbleringsfallen faktiskt om just när dealern har svag öppning (6 eller mindre).

 • Dubbla på 9, 10 eller 11 när dealerns kort är lägre eller har motsvarande värde
 • Undvik att dubbla på 11 om dealern har 10 eller ess
 • Dubbla på alla mjuka händer på 18 eller mindre om dealern har 5 eller 6

Att dubbla på mjuka händer – det vill säga händer med ett ess – är en genomgående god Blackjack strategi. Även denna regel har sina undantag, men överlag förbättrar den här taktiken dina odds.

Surrender – när man bör kapitulera/ge upp

när man ska ge upp på blackjack

Du minns väl att du får tillbaka halva din insats om du ger upp och lägger dig? Om så inte vore fallet vore det förstås lika bra att försöka spela sina dåliga händer till slut. Med möjligheten att få hälften av pengarna tillbaka, har vissa händer så dålig vinstchans att kapitulation är en smartare strategi. 

En tumregel är att ge upp om ens vinstchanser är under 25%. Spelar man efter den här strategin kan korrekt kapitulerande i slutändan vara värt upp till 0,6% i återbetalning. Det är dock endast i några få fall som dina vinstchanser blir så låga att kapitulation verkligen lönar sig. 

 • När du har 16 och dealern har 9, 10 eller ess 
 • När du har 15 och dealern har 10 eller ess 

Lägg märke till att fördelen mot att ta nytt kort i exemplen ovan är ganska marginell. I det första fallet resulterar att ta nytt kort i en förlust på -0,57%, medan kapitulation sänker den till -0,50%. I det senare fallet är motsvarande siffror -0,64% och -0,50%.  

Försäkring och andra Side Bets

hur blackjack försäkring fungerar

Förutom standardmöjligheter kommer också sidosatsningar och specialregler ibland att spela in. När dealerns kort är ett ess, kan det exempelvis hända att spelaren erbjuds en försäkring (Insurance). Tanken med en sådan är att försäkra sig mot sannolikheten att dealerns nästa kort skapar Blackjack.

En närbesläktad sidosatsning är Even Money (Jämna pengar). Den här kan bli aktuell i de fall du har Blackjack och dealern har ett ess. Tanken i de fallen är att beskydda dig från oavgjort (Push) genom att direkt ta en vinst som motsvarar din insats (och ge upp din chans till 3:2 för Blackjack).

Även om båda de här alternativen kan verka lockande och schyssta mot spelaren är de egentligen endast till husets fördel. Givetvis kan det löna sig att ta dem på enskilda händer, men i långa loppet innebär de statistiskt sett att du faktiskt spelar med betydligt lägre återbetalningsprocent.

Som övergripande regel är det därför sund strategi att inte använda sig av försäkring eller sidosatsningar som Even Money. Inte heller finner man dem nämnda i en regelrätt Blackjack strategi tabell. Orsaken till detta är mycket enkel – de hör helt enkelt inte till sedvanliga Blackjack-regler!

Black Jack strategi för insatser

Vad ska man satsa

Minns följande: Även om skicklighet är viktigt i Blackjack spel kommer slumpen alltid att spela roll. Det här betyder att du ibland vinner och ibland förlorar – oavsett strategi. Precis som på helt slumpbaserade spel kan det därför löna sig att också ha ett strategiskt tänk gällande dina insatser. 

Insatsstrategier i Blackjack kommer till stor del också att vara de samma som de som gäller för slumpbaserade spel som till exempel roulette. Det här betyder också att många av dem kommer med samma risker. 

Höja efter vinst

Insatsstrategier som höjer efter vinst kallas för strategier med positiv progression, till skillnad från kända system som Martingale som har negativ progression (som bör undvikas). Att höja efter vinst – det vill säga positiv progression – är den taktik som många av de professionella spelarna oftast rekommenderar.  

Istället för att försöka vinna tillbaka förluster koncentrerar sig insatsstrategier med positiv progression på att dra så mycket nytta som möjligt av vinstserier. En enkel metod, som i princip är omvänd Martingale, är Paroli. Den här bygger på att du dubblerar din insats efter varje vinst. 

Den innebär också att du återvänder till grundnivå efter förlust. Många system med progressiv progression försöker nämligen inte bara maximera vinstsessionernas fördel, utan också minimera förlustseriernas nackdel. Därför är det vanligt att även dra ner på insatsen när du förlorar.  

Jämn insats (Flat Betting)

Den allra enklaste strategin gällande insatser är förstås att alltid satsa samma summa – oavsett om du vinner eller förlorar. Det här kan vara ett relativt säkert kort i synnerhet för nybörjare. Systemet är dessutom simpelt att följa. 

Den enda egentliga nackdelen med systemet är att dess låga riskfaktor kommer med lika låg belöningsfaktor. Du riskerar inte att insatsen okontrollerat skenar iväg uppåt, men att lämna bordet med någon större vinst kräver å andra sidan många vinnande rundor och tur under lång tid. 

Slumpmässig insats 

Att basera sin insats på slumpen – det vill säga att höja och sänka den helt godtyckligt – kan låta underligt. Det är dock betydligt vanligare än man kanske föreställer sig. Att satsa mer eller mindre baserat på en ”känsla”, eller för att man tycker sig har tur, är faktiskt så som många redan spelar. 

Casinospel – till och med skicklighetskrävande Blackjack – bygger sist och slutligen på slumpen. Att även basera sin insats på slump är därför inte nödvändigtvis tokigare än att gå efter ett strikt system.  

5 vanliga missar i din Blackjack strategi

Som antagligen har framkommit kommer just ditt sätt att spela Blackjack att påverka hur mycket du i slutändan får ut av det. Det här kan vara både positivt och negativt. Förstås finns det hur många sätt som helst att spela Blackjack fel 

Många saker som bör undvikas i Blackjack har redan behandlats. Här går OJO ändå genom de fem misstag som enligt honom är vanligast gällande felaktig strategi. 

1. Att följa fel regler för den version du spelar

Som sagt kommer alla de olika Blackjack-varianterna med aningen justerade regler. Många har förstås redan koll på detta, men andra är inte medvetna om saken eller tänker att de små variationerna i regler inte har så stor betydelse för strategin. 

Visst är grundkonceptet det samma och den övergripande strategin kommer därför att även den vara likadan. Följer man dock slaviskt en Blackjack strategi tabell, som är anpassad för en helt annan typ av Blackjack, kommer dock situationer att uppstå då man gör drag som är långt ifrån optimala.  

2. Att följa orealistiska insatsstrategier

De ovan nämnda riskerna med insatsstrategier med positiv progression bygger på det som kallas för ”Gambler’s Fallacy”. Det här är det felaktiga antagandet att slumpen har ett slags minne. Att chansen för ett myntkast är 50/50 för krona och klave är inte samma sak som ”krona nu, klave sedan”. 

Ett system som Martingale bygger till exempel på just tanken att förluster alltid följs av vinst. Men även om detta stämmer teoretiskt kan det i praktiken innebära skrämmande många förluster innan den där vinsten faktiskt kommer – om den ens kommer innan man har slut på sin budget. 

3. Att spela helt utan strategi

Som nybörjare är det förståeligt att man prövar sig fram. Ibland vill man kanske också spela för skojs skull. Det som är unikt med Blackjack är dock att det inte är någon gissningslek som många andra casinospel. Dina egna val spelar faktiskt stor roll. 

Även om du är nybörjare, eller bara vill roa dig en stund, bör du därför följa i alla fall en grundläggande Blackjack strategi. Det är endast så man faktiskt kan dra nytta av spelets stora fördelar. 

4. Att vara för ofokuserad

Detta misstag hör ihop med det förra. Visst är Blackjack kul och ett nöje i sig, men det är också ett matematiskt spel som baserar sig på att strategiskt väga odds mot varandra. Undvik därför att spela under de tillfällen när du vet att din bedömningsförmåga inte är den optimala, så blir det roligast. 

5. Att inte sluta i tid 

Det som gäller i helt slumpbaserade spel gäller också för Blackjack – även om man i större mån kan påverka spelets utgång i långa loppet. Du bör veta när du ska sluta. Det största misstaget är att fortsätta spela när man ligger för mycket på förlust, med den naiva tanken att man ska vinna tillbaka allt. 

Oavsett vilket spel det gäller är det här aldrig en bra idé. En god regel är tvärtom att avrunda när man ännu känner att man har ”börjat” gå på plus och därför fortfarande ligger på topp. 

Vikten av grundläggande Black Jack strategi

För den som har lärt sig reglerna för Blackjack lönar det sig att snart få en inblick i Blackjack strategi. Att verkligen lära sig Blackjack handlar nämligen mycket om det – att kunna använda grundreglerna i praktiken. Lätt att lära sig och en livstid att bemästra, som sagt. 

OJO förstår att det speciellt för nybörjare kan kännas lite överväldigande med all information. För att kunna njuta av allt vad Blackjack erbjuder, är det dock viktigt att ha i alla fall en grundläggande uppfattning om korrekt Blackjack taktik. 

Sist och slutligen dröjer det inte länge förrän allt det som först verkade så invecklat blir intuitivt. Och då kommer Blackjack att vara både mer roligt och mer givande än det någonsin hade varit annars. OJO lovar!