Roulette är både roligt och lätt att lära sig, men att stöta på en rouletteterm man inte förstår kan vara frustrerande. Det här gäller inte bara nybörjare – även erfarna spelare kan stöta på obekant roulette-terminologi. Ingen fara. Använd OJOs ordlista över roulettetermer!

Är du redo att känna det roliga? Här är några spel du kan kolla!

Vad betyder varje rouletteterm?

Det är ingen överdrift att säga att roulette är ett av de mest populära casinospelen genom tiderna. En av orsakerna är att spelet är lätt att lära sig. Å andra sidan innebär populariteten att ny roulette-terminologi uppstår med jämna mellanrum, samt att vanliga roulettevillkor kan ha namn på flera olika språk.

När man väl har lärt sig regler och villkor för roulette kan det därför vara bra att ständigt vara vaksam över nya och främmande roulette-ord. Maxat spelnöje på roulette förutsätter att man känner till alla möjligheter spelet erbjuder. Detta kräver i sin tur att man kan alla ord för dessa möjligheter.

In i bilden och till din hjälp träder OJOs roulette ordlista!

OJOs ordlista över roulettetermer

OJOs ordlista över roulettetermer behandlar allt från ord för vanliga roulettevillkor, regler, satsningar och tillbehör, till ovanliga sådana. Återkom gärna till den varje gång du stöter på ett nytt roulette-ord du inte känner till.

Märk att somliga begrepp kan förekomma flera gånger i OJOs roulette ordlista. Det här är för att det finns synonymer för samma roulette-ord. Roulette är dessutom ett franskt spel i en spelvärld som domineras av engelska. Samma rouletteterm kan därför förekomma på franska, engelska och svenska!

player in a zen lotus pose with a background of numbers

Glöm inte heller att läsa genom resten av OJOs roulette guide, där alla termer behandlas närmare.

A

 • A Cheval: Fransk term för Split Bet (satsning på två siffror).
 • Action: Den summa som satsas under en viss tid av en viss spelare.
 • Amerikansk roulette: En rouletteversion som förutom siffrorna 1-36 och 0 även har ett fack för 00.
 • ASM: Ett roulettesystem med positiv progression som följer sekvensen 1-1-2-2-4 för satsningar.

B

 • Backtrack: Den yttersta kanten på ett roulettehjul.
 • Ball Track: Se “Backtrack”.
 • Bankroll: Den summa pengar som en spelare är redo att spela för.
 • Basket Bet: Se “Five Number Bet”.
 • Biased Wheel: Ett roulettehjul som av en eller annan orsak kommer med förändrad sannolikhet för att vissa siffror ska bli resultatet.
 • Big Number: En siffra som har blivit resultatet oftare än vad sannolikheten säger.
 • Black Bet: En satsning på att resultatet blir en svart siffra.
 • Bottom Track: Den lutande delen av hjulet som kulan rullar nerför innan den åker in bland de numrerade facken.

C

 • Carré: Ett franskt roulette-ord för ”Corner Bet”. (Se ”Corner Bet” för definition.)
 • Chameleon Strategy: En roulettestrategi som går ut på att härma spelare som vinner ofta.
 • Check Rack: Den bricka där spelchipsen bevaras.
 • Cheval: Fransk rouletteterm för “Split Bet”. (Se ”Split Bet” för definition.)
 • Cold Table: Ett bord där spelare tycks förlora ovanligt mycket.
 • Colonne: Fransk roulette-terminologi för ”Column Bet” (Se ”Column Bet” för definition.)
 • Column Bet: En satsning på en av de tre kolumnerna av 12 nummer som betalar 2-1.
 • Combination Bet: En rouletteterm för alla satsningar på två eller fler nummer.
 • Corner Bet: En satsning på fyra olika nummer kring det ”hörn” där spelchips placeras.
 • Croupier: Den “dealer” som har hand om ett roulettebord.

D

 • D’Alembert: En roulettestrategi skapad av franska matematikern och filosofen Jean le Rond d’Alembert (1717-1783).
 • Dealer: Se “Croupier”.
 • Derniere: En fransk term som syftar på de sista 12 siffrorna bland dussinsatsningar.
 • Double Up System: System som innebär att insatsen dubbleras efter förlust – med andra ord negativ progression (som bör undvikas).
 • Double Zero: Se “Dubbelnolla”.
 • Douzaine: Den franska termen för ”Dozen Bet”. (Se ”Dozen Bet” för definition.)
 • Dozen Bet: En satsning på en av de siffersekvenser som består av ett dussin efter varandra följande siffror.
 • Dubbelnolla: Det extra facket för noll, som endast finns på amerikanska roulettehjul, kallas för dubbelnolla, eftersom det är märkt ”00”.
 • Dubbelrad: Ett alternativt, svenskt namn för ”Line”. (Se ”Line” för definition.)
 • Dussinsatsning: Den svenska termen för ”Dozen Bet”. (Se ”Dozen Bet” för definition.)

E

 • En Plein: Franska ordet för ”Straight Up”. (Se ”Straight Up” för definition.)
 • En Prison: En specialregel som – när den är möjlig – tillåter spelaren att efter 0 föra över insatsen till nästa spelrunda.
 • E-O: Står för ”Even-Odd” och var ett engelskt spel som räknas som en föregångare till roulette.
 • Europeisk Roulette: En vanlig version av roulette som använder siffrorna 1-36 och en enda singelnolla.
 • Even Bet: En satsning på att resultatet blir en jämn siffra.
 • Even Money Bet: En satsning på ett av de resultat som delar ut 1-1 (till exempel röd/svart).

F

 • Fibonacci: Ett roulettesystem där satsningarnas progression baserar sig på den italienska matematikerns berömda siffersekvens 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 …
 • Finales a Cheval: En specialsatsning som riktar in sig på nummer som sluter på en av två valda siffror.
 • Finales en Plein: En specialsatsning som riktar in sig på nummer som slutar på en viss siffra.
 • Five Number Bet: En satsning på 0, 00, 1, 2 och 3 som endast är möjlig i amerikansk roulette och som kommer med hög fördel för huset.
 • Flat Bet: Spelaren fortsätter satsa samma summa oavsett resultatet av de tidigare rundorna.
 • Fransk roulette: En rouletteversion som använder samma hjul som europeisk roulette, men kan komma med specialregler som La Partage och En Prison.

G

 • Gambler’s Fallacy: Ett logiskt felslut som gäller många former av spel, men blir speciellt relevant på roulette. Felslutet kan exempelvis resultera i tron att chansen för rött borde vara extra hög efter att resultatet har varit svart många gånger. Detta är inte fallet, eftersom slumpen saknar minne.

H

 • High Bet: Satsning på de högre siffrorna (19-36) när alla delas på hälften.
 • Hjul: Ett roulettehjul är givetvis den ikoniska, numrerade skiva som med hjälp av kulan visar spelets resultat.
 • Hoca: Var ett tidigt italienskt spel med en snurrande skiva som räknas som föregångare till roulette.
 • Hollandish: Ett roulettesystem med negativ progression (bör alltså undvikas).
 • Hög: Den del av hälften av alla siffror som räknas som höga – det vill säga 19-36.
 • Hörn: Det svenska ordet för ”Corner”. (Se ”Corner Bet” för definition.)

I

 • Impair: Det franska ordet för ”Odd Bet”. (Se ”Odd Bet” för definition.)
 • Inside Bet: Satsingar som görs på den ”inre” delen av speldukens fält – det vill säga direkt på siffrorna.

J

 • Jeu Zero: En specialsatsning som riktar in sig på de närmsta grannarna till 0 på hjulet.
 • Jämn: De siffror på hjulet som är jämna. ”Even Bet” är engelska termen för satsningar på dessa.

K

 • Kolumn: En av de tre kolumner som siffrorna på spelduken är uppdelade i, var och en bestående av 12 siffror. Se ”Column Bet” för definition av satsning på dessa.

L

 • La Partage: En specialregel som – när den är aktiv – möjliggör att spelaren får tillbaka halva insatsen om resultatet blir 0.
 • LaBouchére: En insatsstrategi med negativ progression (som därför bör undvikas).
 • Les Voisins du Zero: Är en specialsatsning som består av 17 siffror kring 0 på hjulet. Den är den största av sådana serier och kallas därför på svenska ibland ”Stora serien”.
 • Lilla Serien: Ett svenskt namn för ”Tiers du Cylindre”. Se detta för definition.
 • Line: En satsning på sex siffror som finns på två intilliggande rader på spelduken.
 • Low Bet: En satsning på den hälft av alla siffror som är låga – med andra ord 1-18.
 • Låg: Den del av hälften av alla siffror som räknas som låga (1-18).

M

 • Manque: Det franska ordet för ”Låg” eller ”Low Bet”.
 • Martingale: En berömd insatsstrategi med negativ progression som bör undvikas.
 • Mini Roulette: En alternativ version av roulette med ett litet hjul med endast 13 fack (0 och 1-12).

N

 • Negativ Progression: Roulettesystem och insatsstrategier som bygger på att insatsen höjs efter förlust. OJO råder alla att undvika dessa.
 • No Action: Om alla satsningar ställs in och omgången tas om ropar croupieren detta.
 • Noir: Det franska ordet för ”Svart” och ”Black Bet”. (Se ”Black Bet” för definition.)
 • Nollspel: Se ”Jeu Zero”.

O

 • Odd Bet: En satsning på att resultatet blir en udda siffra.
 • Orphelins: Två segment på hjulet som hamnar utanför Voisins du Zero och Tiers du Cylindre.
 • Oscars Grind: En roulettestrategi med positiv progression.
 • Outside Bet: Satsning på speldukens ”yttre kant”, såsom rött/svart eller kolumn.

P

 • Pair: Det franska ordet för ”Jämn” eller ”Even Bet”.
 • Parlay: Insatsen dubblas till nästa snurr.
 • Paroli: Ett roulettesystem med positiv progression.
 • Passe: Franska för “Hög” eller ”High Bet”.
 • Positiv Progression: Insatsstrategier där insatsen höjs efter vinst.
 • Premiere: De första 12 siffrorna av de tre olika dussingrupperna.

R

 • Racetrack: En särskild del av spelduken som inte alltid finns. Möjliggör vissa specialsatsningar på olika sifferserier på hjulet.
 • Rad: Ett svenskt alternativnamn för ”Street”. (Se ”Street” för definition.)
 • Red Bet: En satsning på att kulan hamnar på en siffra med röd färg.
 • Rouge: Det franska namnet för ”Röd” eller ”Red Bet.”
 • Röd: Det svenska namnet för ”Red Bet”.

S

 • Six Line: Ett annat ord för ”Line”. (Se ”Line” för definition.)
 • Sixain: Franska ordet för ”Line” eller ”Six Line”.
 • Split: En satsning på två siffror som ligger intill varandra på spelduken.
 • Spread: Differensen mellan lägsta högsta satsning en spelare gör.
 • Square Bet: Ett alternativt namn för ”Corner Bet” eller ”Carré”.
 • Stora serien: Ett annat namn för ”Voisins du Zero”. (Se ”Les Voisins du Zero” för definition.)
 • Straight Up: En satsning på ett enda nummer direkt på spelduken.
 • Street: En satsning på tre nummer som ligger längs en ”rad” på spelduken.
 • Sucker Bet: Ett annat namn för ”Basket Bet” och ”Five Number Bet”. Namnet kommer från att satsningen har dåliga roulette odds för spelaren. (Se ”Five Number Bet”.)
 • Svart: Svenska för “Noir” eller ”Black”. (Se ”Black Bet”.)

T

 • Tiers du Cylindre: Tolv nummer som ligger på motsatt sida av hjulet från noll. Kallas även ”Lilla serien”.
 • Transversale: Franska ordet för ”Street Bet”. (Se ”Street Bet” för definition.)
 • Trio Bet: Ett annat namn för ”Street Bet”. (Se ”Street Bet” för definition.)

U

 • Udda: Svenska ordet för ”Odd” eller ”Impair”. (Se ”Odd Bet” för närmare definition.)

V/W

 • Voisins du Zero: Se “Les Voisins du Zero”.
 • Whittaker: En insatsstrategi som påminner mycket om Fibonacci.

Z

 • Zero: Det franska och engelska ordet för ”noll”. Beskriver det gröna facket på europeiska och franska roulettehjul och de två gröna facken på amerikanska hjul.

Hailey

Hailey är Copywriter hos PlayOJO. När hon inte är upptagen med att producera texter som förmedlar PlayOJOs unika ton och budskap tycker hon om att titta på film/bakom kulisserna, läsa och träna Pilates.