Ja, hur spelar man roulette egentligen? Att lära sig grundläggande roulette regler går snabbt. Grundreglerna är dock bara början. Sedan kan det faktiskt ta en livstid att utforska de djupare aspekterna av spelet. Undrar du hur man spelar roulette har du hittat helt rätt. OJO lär dig!

OJO lär dig alla roulette regler

Det råder inget tvivel om att roulette är ett av de allra mest ikoniska casinospelen genom tiderna. Den rödsvarta skivan har snurrat ända sedan 1700-talet och behåller fortfarande sin popularitet. Orsaken är inte svår att förstå. Enkla regler bjuder här på stor spänning och oändlig spelvariaton.

För dig som är nyfiken nybörjare går OJOs roulette guide genom spelet helt från grunden, för att småningom gå in på mer djuplodande aspekter. I den här delen koncentrerar vi oss på de grundläggande regler roulette kommer med – europeisk, fransk och amerikansk roulette regler.

Vad behövs för att spela roulette?

Låt oss börja med det mest basala. Vad som behövs för att spela roulette känner de flesta redan till, men spelets element kommer med många detaljer som kan vara obekanta. I grund och botten är vad som behövs ett hjul, en kula en spelduk och spelmarker.

1. Roulettehjul och kula

Det rödsvarta hjulet är till stor del vad som gör roulette så ikoniskt. Rött, svart och grönt är de färger som förknippas med roulette. På hjulet är också nollan grön. Europeisk roulette har en nolla och amerikansk roulette har två nollor. I övrigt har de båda även numrerade fack från 1 till 36.

Detta innebär att ett hjul för europeisk roulette har 37 fack sammanlagt, medan amerikansk roulette på grund av den extra nollan har 38 fack. Som vi senare ska se kommer detta att påverka en hel del hur denna variant av roulette spel fungerar matematiskt.

European roulette

Värt att notera är också hur siffrorna på hjulet inte följer efter varandra i nummerordning. För att det ska vara svårare att förutspå var kulan landar är de istället ”omblandade”, så att höga och låga siffror sprids ut jämnt. Detta sker på lite olika sätt på hjulen för europeisk och amerikansk roulette.

2. Spelduk och spelmarker

Medan kulan och hjulet är det som visar resultatet för varje spelrundas utfall, är det på spelduken du placerar dina satsningar. Här finns fält som motsvarar alla siffror på hjulet, samt sådana som motsvarar större grupperingar av siffror. På spelduken löper förstås siffrorna i ordningsföljd.

Den huvudsakliga delen av en spelduk kan delas in i två olika områden. Detta är områden för ”Inside Bets” och ”Outside Bets” (mer om detta nedan). På dessa placerar du runda spelmarker, eller spelchips, och indikerar på så sätt både den satsning du vill göra, samt dess storlek.

På vissa versioner av roulette, så som fransk roulette, förekommer också en så kallad ”Racetrack”. Detta är den ”travbaneliknande” form som du ibland ser strax intill de vanliga fälten på spelduken. På denna löper siffrorna som på hjulet och låter dig satsa på vissa sektioner av hjulet.

betting layout, focusing on the main grid and outside bets, but excluding the racetrack section

3. Croupier och spelare!

Till allt detta kommer förstås även spelare och croupier. Spelaren är den som gör sina satsningar och placerar sina spelmarker på duken, medan croupieren är den som snurrar hjulet, kastar kulan och sköter hela roulettebordet.

En croupier är relevant när du spelar roulette på landbaserat casino eller på live casino online. Spelar du på ett helt digitalt och automatiserat roulette spel klarar du dig förstås fint helt utan croupier.

Grundläggande roulette regler

Målet i roulette är att med din satsning på spelduken lyckas pricka in vilket numrerat fack som kulan stannar i på hjulet. Detta gör du antingen genom att placera dina spelmarker och satsningar direkt på enskilda nummer, eller genom att rikta in dig på större grupper av nummer.

De regler roulette kommer med innebär att du kan satsa på allt från 1 enda nummer till hela hälften av alla numrerade fack på hjulet (exklusive nollan/nollorna). Det här speglar sig givetvis i utbetalningarna. Låt oss gå genom alla olika satsningar du kan göra i roulette, samt deras värde.

Olika satsningar

De satsningar du kan göra enligt vanliga regler kan indelas i tre. Dessa är som redan nämnts följande:

 1. Inside Bets
 2. Outside Bets
 3. Specialsatsningar (tillgängliga när en Racetrack finns på spelduken)
3 players around a roulette table, each betting in a different way

Lär du dig skillnaderna mellan dessa, samt vilka satsningar de tillåter dig göra, är du redan en bra bit på väg att bli en schysst roulettespelare. Låt oss därför gå genom dem alla och se vilka satsningar som faller in under de olika kategorierna.

Inside Bets

Som namnet kanske säger finns Inside Bets på ”insidan” av speldukens huvudområde. Med andra ord placerar du dina spelmarker på själva siffrorna när du gör Inside Bets. Denna typ av satsningar riktar sig nämligen in på enskilda siffror. Med Inside Bets kan du satsa på 1, 2, 3, 4 eller 6 nummer samtidigt.

mini graphics showing a close-up of a chip on that section of the board

Enkelt nummer – Straight Up

Den här typen av satsning innebär att spelaren helt enkelt placerar spelmarkerna på ett enda nummer. Detta kallas även för ”Straight Up” eller ”Single Number”.

Två nummer – Split

Denna typ av satsning riktar sig in på två nummer och kallas även för ”Split”. Orsaken är att spelmarkerna placeras precis på gränsen mellan två separata nummer.

Tre nummer – Street

Att satsa på tre nummer kallas även för ”Rad” eller ”Street”. Orsaken är att de tre nummer du kan satsa på är de tre som ligger längs en av de numrerade raderna på spelduken. Detta görs genom att spelmarkerna placeras längst ute vid kanten av en sådan rad.

Fyra nummer – Corner

En satsning på fyra nummer kallas även för ”Hörn” eller ”Corner Bet”. Namnet kommer från att spelmarkerna placeras just i ett hörn mellan fyra angränsande nummer.

Sex nummer – Line

Som sagt kan Inside Bets göras på upp till 6 nummer samtidigt. Detta innebär att satsa på en dubbelrad eller ”Double Street” – även kallat ”Line” eller ”6 Line”. Spelmarkerna placeras då vid nummerfältets yttre kant, precis vid skiljelinjen mellan två olika rader med nummer.

Odds och utbetalningar för Inside Bets

Eftersom Inside Bets riktar sig in på högst 6 nummer är de mer riskabla satsningar än Outside Bets. Orsaken är helt enkelt att sannolikheten för att man ska pricka in en mindre grupp siffror (eller en enda) är lägre än den är för de större siffergrupperna man kan satsa på i Outside Bets.

Som resultat är också utbetalningarna högre enligt de regler roulette av alla olika versioner kommer med.

SATSNING UTBETALNING ODDS 
Enskilt nummer 35-1 1/37 
Två nummer 17-1 2/37 
Tre nummer 11-1 3/37 
Fyra nummer 8-1 4/37 
Sex nummer 5-1 6/37 

Inside Bet på fem nummer

Lägg märke till följande: Med amerikansk roulette finns också en typ av Inside Bet där du kan satsa på 5 nummer samtidigt. Detta är en typ av dubbelradsatsning som innefattar siffrorna 1, 2 och 3, samt 0 och 00.

Eftersom den här satsningen trots allt innefattar två nollor rekommenderas spelare att undvika den. Den är nämligen den sämsta möjliga satsningen man kan göra i roulette och kallas ofta för ”Basket Bet”.

Outside Bets

På speldukens “yttre” kanter finner du det som kallas för Outside Bets. Här kan du göra satsningar som riktar in sig på större grupper av nummer – mellan 12 och 18. Med andra ord kan du göra olika satsningar som innefattar en tredjedel av alla nummer, eller olika satsningar som innefattar hälften.

Man kan alltså förenklat dela in Outside Bets i två olika grupper. De som riktar in sig på hälften av hjulets numrerade fack (exklusive nollan) och de som riktar in sig på ett dussin av numren. Den första typen kallas ofta för ”Even Money Bet”, eftersom utbetalningen är 1-1.

mini graphics showing a chip on that section of the board

Röd/Svart (Even Money Bet)

Av de numrerade facken 1-36 är hälften röda och hälften svarta. Vill du satsa på att kulan landar på en av färgerna placerar du spelmarkerna på de färgade romberna på speldukens yttre kant.

Jämn/Udda (Even Money Bet)

Av de numrerade facken 1-36 är även hälften av siffrorna jämna och hälften udda. Fälten för dessa finns oftast på varsin sida av de röda och svarta fält som indikerar ovanstående satsning.

Hög/Låg (Even Money Bet)

De 36 siffrorna är uppdelade i hälften höga och hälften låga. Låg innebär 1-18, medan hög innebär 19-36. Vill du satsa på en av dessa siffergrupper finner du oftast fälten för detta på yttre kanterna om båda ovanstående satsningar.

Dussin

Sedan finns också två olika sätt att satsa på en tredjedel av siffrorna. Den första kallas för ”Dussin” eller ”Dozen” och delar helt enkelt upp siffrorna i 3 dussingrupper (1-12, 13-24 och 25-36). Fälten för satsningarna hittas strax intill nummerfältet på den långa sidan.

Kolumn

Det andra sättet att satsa på en tredjedel av siffrorna finner du på den kortare ändan av nummerfältet. De satsningar du kan göra här riktar in sig på de tre kolumnerna av siffror. Varje kolumn innehåller nämligen exakt 12 siffror.

Odds och utbetalningar för Outside Bets

Ju fler nummer du satsar på, desto större är givetvis chansen att kulan landar på ett av dem. Eftersom Outside Bets kommer med bättre roulette odds är utbetalningarna är dock lägre. Minns också att husets fördel alltid förblir den samma.

SATSNING UTBETALNING ODDS 
Röd/Svart 1-1 18/37 
Jämn/Udda 1-1 18/37 
Hög/Låg 1-1 18/37 
Dussin 2-1 12/37 
Kolumn 2-1 12/37 

Specialsatsningar på Racetrack

Tycker du inte att alla möjliga Inside Bets och Outside Bets är nog? Då finns det på somliga roulettevarianter en uppsättning av olika specialsatsningar du kan göra. Håll koll på om Racetrack finns tillgängligt. Dessa riktar in sig på sektorer av hjulet, eller de enskilda siffror som ingår i numren.

Sektionsatsningar

På Racetrack kan du satsa på större sektioner av intilliggande nummer på roulettehjulet. Håll utkik efter följande satsningsmöjligheter:

 • Les Voisins du Zero indikerar den sektion med siffror som är ”granne” med 0.
 • Tiers du Cylindre indikerar den sektion som finns mittemot nollan på hjulet.
 • Orphelins är de nummersektioner som hamnar mitt emellan de två ovanstående.
 • Jeu Zero motsvarar ett mindre antal siffror kring noll än Les Voisins du Zero.

Satsa på grannar

Du kan också satsa på andra ”grannar” på hjulet genom att göra en satsning som kallas ”Voisins du Nombre”. Det här motsvarar en satsning på fem nummer. Du indikerar det mittersta numret med din satsning och satsar samtidigt på de två ”grannarna” till höger och vänster.

Final-satsningar

Ytterligare en typ av specialsatsning som du ibland kan göra riktar in sig på den sista siffran i ett tal.

 • Final Plein är satsningar på enskilda nummer som slutar på en viss siffra. Final Plein 5 innefattar exempelvis alltså 5, 15, 25 och 35.
 • Final Cheval kombinerar enskilda och dubbla satsningar genom att rikta in sig på två olika sista siffror. Final Cheval 5/8 innefattar till exempel 5, 8, 15, 18, 25, 28 och 35.

Hur spelar man roulette i praktiken?

Hur går allt detta då till när du spelar casino roulette i praktiken? Förfarandet kommer givetvis att variera en aning beroende på om du spelar mot levande croupier eller på ett helt digitalt roulette spel. Spelets ordning och regler är dock precis de samma.

Man brukar säga att en enda runda roulette tar under en minut att spela. Det här inkluderar tiden från att satsningarna placeras tills att resultatet räknas efter att kulan har stannat.

full game timings using a clock

1. Placera dina spelmarker

Spelet inleds alltså med att du som spelar placerar dina spelmarker och på så sätt indikerar den satsning du vill göra. Med spelmarkerna indikerar du förstås samtidigt satsningens storlek.

chips being placed on inside and outside bets

2. Roulettehjulet snurras

Croupieren snurrar roulettehjulet och kastar kulan (alltid i motsatt riktning mot hjulets rotationshåll). Det fack kulan småningom stannar i indikerar det vinnande numret.

roulette snurras

3. Resultat

Täcker din satsning in det vinnande numret? I så fall är utbetalningen mellan 1-35 gånger insatsen, beroende på vilken typ av satsning du täckte in numret med.

dealer placing dolly on that number, and paying out the winnings

Olika typer av roulette spel

Under roulettehistoriens gång har olika varianter av spelet utvecklats på olika platser i världen. De tre allra vanligaste typerna är europeisk roulette, amerikansk roulette och fransk roulette. På OJOs casino hittar du ett fantastiskt sortiment casino roulette som innefattar alla tre typerna.

De olika typernas grundregler är i princip de samma, men skillnader finns förstås. Skillnaderna är främst dubbelnollan i amerikansk roulette och att fransk roulette oftast kommer med olika specialregler i de fall kulan stannar på noll.

Europeisk roulette

Det här är den mest populära varianten av roulette i våra delar av världen. Med endast en nolla på hjulet är husets fördel så låg som 2,70%. Ofta kommer även europeisk roulette med ett brett urval av specialsatsningar man kan göra.

Amerikansk roulette

I grunden är amerikansk roulette regler de samma som för europeisk roulette. Den extra nollan på hjulen gör dock att husets fördel på amerikansk roulette är hela 5,26%. Ordningen på de övriga numren är också annorlunda på ett amerikanskt roulettehjul.

En annan skillnad är den ovan nämnda dubbelradssatsningen på 5 siffror som endast är möjlig på amerikansk roulette. Satsningen innefattar som sagt två nollor och har egentligen ingen plats i en vettig roulettestrategi.

Fransk roulette

Fransk roulette är i princip identisk med europeisk roulette, även om varianten ibland kan komma med aningen egen design. Det som däremot är unikt för fransk roulette är att spelet oftast kommer med regler som kan sänka husets fördel ytterligare – ända ner till 1,35%.

Reglerna är La Partage och En Prison. Dessa kan bli aktuella när kulan landar på noll. La Partage möjliggör då att alla som gjorde ett Even Money Bet får halva sin insats tillbaka. En Prison tar över insatsen för Even Money Bet till nästa snurr. Vid vinst får man då allt tillbaka.

Övriga och inofficiella variationer av spelet

Att roulette är ett vansinnigt populärt spel syns i hur det har influerat andra spel, samt hur många andra fenomen som lånar namnet, trots att de inte alls har med egentlig roulette att göra. Det fasansfulla ”spel” som kallas för rysk roulette är förstås ett av de mer kända exemplen.

Svensk roulette

På OJO är det förstås endast klassisk och fredlig roulette av allra högsta kvalitet du kan spela. Glöm förresten inte att du på OJOs live casino också kan spela svensk roulette. Detta är i princip europeisk roulette med svenskspråkig croupier.

Den roulette Sverige erbjuder annars, med croupierer på svenska, är mycket begränsad när det gäller landbaserat spelande. Föredrar du förresten andra språk? Då ska du inte heller glömma att det hos OJO finns roulette spel även på flera andra språk.

OJOs 5 Roulette tips

Efter att ha lärt sig de regler roulette kommer med kan det vara bra att minnas vissa saker. Det här är både för att spela på så sunt och så roligt sätt som möjligt. OJO delar här med sig av 5 roulette tips som är relevanta för både nybörjare och mer erfarna spelare.

1. Minns slumpen

Minns att roulette faktiskt baserar sig uteslutande på slumpen. Även om matematiken och statistiska sannolikheter kan vara oerhört fascinerande med spelet, har slumpen inget minne. Det är alltså inte så att exempelvis ”rött nu” ger större chans för ”svart nästa gång”.

De statistiska sannolikheterna kan börja bli skönjbara i verkligheten först efter enorma mängder av spelade rundor.

2. Håll koll på vilken variant du spelar

För maximalt spelnöje kan det dock ändå vara bra att hålla reda på husets fördelar på de olika varianterna. Fransk roulette kan med sina specialregler ha så låg fördel för huset som 1,35%. På europeisk roulette är motsvarande tal 2,70%.

Däremot innebär speciella amerikansk roulette regler, så som den adderade dubbelnollan, att husets fördel blir hela 5,26%.

3. Roulette system

Du kan också använda dig av ett roulette system eller en roulette strategi. Dessa kan vara matematiskt verkligt intressanta och förhöja spelnöjet rejält. Minns dock tips nummer 1. Slumpen gäller alltid och husets fördel kvarstår.

Dylika roulette system garanterar alltså ingenting annat än ett fascinerande sätt att spela.

4. Använd OJOs roulette guide!

Har du lärt dig grundreglerna, börjat spela casino roulette och börjat grubbla över något? När helst du undrar över något kan du alltid återvända till OJOs roulette guide. Så utförligt som möjligt försöker vi gå igenom alla de aspekter gällande roulette spel som varje spelare bör veta om.

OJO kommer att gå genom allt från grundreglerna, som här, via roulette system och strategier, till ytterligare tips för att maximera ditt spelnöje på roulette. Undrar du över ord och termer har faktiskt OJO även en ordbok för roulette på gång!

5. Spela för att det är kul

Sist men inte minst ska du komma ihåg att roulette ska vara roligt. Hur man spelar roulette kan snabbt skifta från en tyngdpunkt på det rena nöje spelet erbjuder, till en besatthet av vinstsannolikheter och strategier.

Då ska man återigen alltid minnas tips 1. Slumpens makt är trots allt just det som gör roulette så spännande!

Visste du att?

 • Roulettehjulet sägs ha sitt ursprung i en misslyckad evighetsmaskin konstruerad av den franske matematikern och filosofen Blaise Pascal (1623-1662). Den snurrande skivan skulle ha oändlig rörelse, men utvecklades istället vidare av andra som en form av spel.
 • Pascal var också med och formulerade teorier inom sannolikhetslära. På grund av det arbete han gjorde tillsammans med Pierre de Fermat (1607-1665) kan vi idag räkna ut sannolikheten för att en spelare ska vinna bland annat på roulette.
 • Trots att amerikansk roulette idag är den variant som förknippas med dubbelnollan är dubbelnollan inget amerikanskt påfund – vilket ofta är ett påstående man stöter på. Istället hade de tidiga europeiska roulettehjulen dubbelnollan, vilket var den variant som spred sig till den amerikanska kontinenten. Först senare dök versionen med singelnolla upp i Europa.
 • Om alla nummer på roulettehjulet adderas blir resultatet det mytomspunna talet 666. Det här har givetvis gett upphov till alla möjliga roulettelegender och även en speciell strategi som kallas för just 666 (och som inte fungerar). I korthet går den ut på att täcka alla av spelets siffror förutom 4.

Hailey

Hailey är Copywriter hos PlayOJO. När hon inte är upptagen med att producera texter som förmedlar PlayOJOs unika ton och budskap tycker hon om att titta på film/bakom kulisserna, läsa och träna Pilates.