Kan man spela roulette på basis av odds och statistik? Vilka satsningar kommer egentligen med störst sannolikhet att bli resultatet? I den här delen av OJOs roulette guide lär du dig allt om roulette odds och sannolikhet. Jämför vinstchans, odds och utbetalning för alla olika satsningar i roulette.

Är du redo att känna det roliga? Här är några spel du kan kolla!

XXXTreme Lightning Roulette

Spela

European Roulette Pro

Spela

First Person XXXtreme Lightning Roulette

Spela

First Person Roulette

Spela

Evolution Auto Roulette

Spela

VIP Roulette

Spela

Speed Auto Roulette

Spela

Speed Roulette

Spela

American Roulette Pro

Spela

Lär dig alla satsningars odds

Roulette är ett spännande spel som sist och slutligen bygger helt och hållet på slumpen. Dock är det också ett spel som det är intressant att studera matematiskt. Efter att man har lärt sig grunderna för roulette regler kan det vara dags att granska de odds som spelets satsningar kommer med.

Läs därför gärna OJOs roulette regler guide innan du börjar bekanta dig med odds för roulette.

Märk att de odds som vi här nämner baserar sig på europeisk roulette med singelnolla, om inget annat nämns. Det finns även amerikansk roulette med dubbelnolla, som överlag kommer med sämre odds för spelaren. Längre ner finner du en separat tabell för odds på amerikansk roulette.

Roulette odds för Outside Bets

Enligt alla vedertagna roulette regler finns en viss uppsättning satsningar som du alltid kan göra. Samma gäller när du spelar på landbaserat casino som när du spelar roulette online. Förenklat kan man dela upp dessa i ”Inside Bets” och ”Outside Bets”. Låt oss se vilka odds de alla kommer med.

Medan Inside bets sker direkt på speldukens siffror, hittar du Outside Bets bokstavligen på speldukens yttre kanter. Här kan du göra satsningar som riktar in sig på stora grupper av siffror – ända upp till hälften av alla numrerade fack av hjulet. Därför har dessa satsningar i genomsnitt högre sannolikhet än Inside Bets – och som resultat lägre utbetalning.

Odds för Even Money Bets

Even Money Bets kallar man de Outside Bets som riktar in sig på hälften av hjulets siffror. Dessa är röd/svart, jämn/udda och låg/hög. Trots att utbetalningen för dessa är 1/1 är det inte lika med att vinstchansen är 50%. Det finns alltid en risk att kulan hamnar i det gröna facket för nollan.

Röd/svart

I denna klassiska roulettesatsning chansar du på att kulan landar antingen på rött eller svart nummer. Av de 36 numrerade facken är exakt hälften röda och andra hälften är svarta. Eftersom det 37:e facket är bankens nolla blir oddsen inte 18/36 (det vill säga 50% chans), utan 18/37.

Detta resulterar i en procentuell vinstchans på 48,65% för satsningen.

Jämn/udda

online roulette jämnt udda

 

På samma sätt som hälften av hjulets numrerade fack är röda och svarta, är hälften av dem jämna och hälften udda. Därför är också de odds roulette ger samma här – det vill säga 48,65%.

Hög/låg

Den tredje satsningen som riktar in sig på hälften av alla numrerade fack är Hög/låg. Låg nummer innebär 1-18, medan hög är 19-36. Vore det inte för nollan skulle satsningens chans alltså vara 50%. Med nollan är den, precis som för de två ovan nämnda satsningarna, 48,65%.

Odds för dussinsatsningar

Förutom de Outside Bets som riktar sig in på hälften av roulettehjulets siffror finns sådana som riktar in sig på en tredjedel av dem. Det här är dussin och kolumn. Dessa betalar ut 2-1. Precis som är fallet med Even Money Bets är vinstchansen dock inte 33%.

Dussin

online roulette dussin

En dussinsatsning indikerar en satsning på 12 efter varandra följande nummer i roulette. Det finns förstås tre olika grupper nummer som du kan göra sådana dussinsatsningar på. Dessa är 1-12, 13-24 och 25-36. På grund av nollan är de odds roulette regler ger i detta fall 32,43%.

Kolumn

online roulette kolumn

Istället för att satsa på siffror som följer efter varandra, kan du satsa grupper av siffror så som de förekommer längs speldukens kolumner. Det finns förstås tre kolumner av nummer på spelbordet i roulette. Varje kolumn har ett dussin nummer. Därför är även denna satsnings odds 32,43%.

Outside Bets – odds roulette tabell

SATSNING UTBETALNING ODDS VINSTCHANS 
Röd/Svart 1-1 18/37 48,65% 
Jämn/Udda 1-1 18/37 48,65% 
Hög/Låg 1-1 18/37 48,65% 
Dussin 2-1 12/37 32,43% 
Kolumn 2-1 12/37 32,43% 

Roulette odds för Inside Bets

Inside Bets på roulette sker mer eller mindre direkt på enskilda siffror. Antingen kan du satsa på ett enda enskilt nummer, eller så satsar du på större grupper upp till 6 siffror. Som resultat kommer förstås den här typen av satsningar med lägre sannolikhet, men desto högre potentiell utbetalning.

Odds för enskilda nummer

Att satsa på ett enda nummer är den satsning i roulette som kommer med lägst sannolikhet, men med högst utbetalning. Eftersom ett enskilt nummer är ett av 36 kan en sådan satsning ut betala hela 35-1. Dock motsvarar inte vinstchansen exakt detta, eftersom nollan är det trettiosjunde numret.

Enskilt nummer (Straight)

online-roulette enskilt nummer straight

Om du placerar din insats på ett enda nummer kommer den matematiskt beräknade vinstchansen att vara 2,70%. Oddsen inför denna satsning är alltså 1/37. Satsningen kallas för ”Straight”.

Odds för upp till 6 nummer

De övriga satsningarna du kan göra, som faller inom kategorin för Inside Bets, är nummerkombinationer som du med dina spelmarker gör på speldukens sifferfält. På detta sätt kan du satsa på mellan 2 och 6 nummer samtidigt.

Två nummer (Split)

två nummer split roulette

Split är en satsning som riktar in sig på två intilliggande nummer på spelduken (vertikalt eller horisontellt). Oddsen för denna satsning är alltså 2/37 och betalar ut 17-1. Vinstchansen för en sådan satsning är 5,40%.

Tre nummer – Rad

tre nummer rad roulette

Du kan också satsa på en hel horisontell rad av tre nummer. Oddsen för detta är förstås 3/37 och satsningen betalar ut 11-1. Vinstchansen för tre nummer är 8,10. På engelska kallas detta för Street.

Fyra nummer – Hörn

fyra nummer hörn roulette

Placerar du din spelmark i ett hörn mellan fyra angränsande nummer spelar du med 4/37 som odds. En sådan satsning, som kallas för Hörn eller Corner, betalar ut 8-1 och kommer med 10,81% i vinstchans.

Sex nummer – dubbelrad

Sex nummer dubbelrad roulette

Du kan också placera din spelmark så att du samtidigt satsar på två intilliggande rader. Det här innebär alltså en satsning på hela 6 nummer. Detta kallas för Double Street på engelska. Oddsen är alltså 6/37 och satsningen betalar ut 5-1. Vinstchansen för Double Street, eller dubbelrad, är 16,22%.

Inside Bets – odds roulette tabell

SATSNING UTBETALNING ODDS VINSTCHANS 
Enskilt nummer 35-1 1/37 2,70% 
Två nummer 17-1 2/37 5,40% 
Tre nummer 11-1 3/37 8,10% 
Fyra nummer 8-1 4/37 10,81% 
Sex nummer 5-1 6/37 16,22% 

Roulette grön odds – nollan

Husets fördel i roulette bygger långt på den gröna nollan. Om det inte vore för den vore Even Money Bets bokstavligen 50/50-chanser – precis som krona/klave på ett myntkast. Med den adderade nollan förskjuts balansen så att huset får en liten fördel. I Europeisk Roulette med en nolla är denna fördel 2,70%.

Vilka är då oddsen för att kulan ska landa på 0 inför varje givet snurr? Eftersom nollan är ett nummer bland övriga är oddsen förstås samma som för alla andra enskilda nummer. Med andra ord är det inför varje spelrunda 2,7% risk att kulan landar på noll, vilket procentuellt motsvarar husfördelen över tid.

Odds för Amerikansk Roulette

På amerikansk roulette med två gröna nollor ser detta förstås annorlunda ut, eftersom spelet kommer med andra green roulette odds. På amerikansk roulette är husets fördel hela 5,26%. 2 nollor på 38 fack ger även risken 5,26% för att resultatet blir 0 eller 00 inför varje givet snurr.

Den extra lilla nollan gör alltså stor skillnad i längden. Den amerikanska versionen lockar ändå många spelare. Varianten kommer nämligen med en egen charm och spänning, som även den också långt bygger på den extra nollan. Det här gäller både på landbaserat casino och på roulette online.

Skillnader i RTP

Som resultat kommer även odds och vinstchans för varje enskild satsning att vara lite sämre i amerikansk roulette. Utbetalningarna för satsningarna är dock de samma som för motsvarande satsningar på europeisk roulette.

Som jämförelse pratar man om att Europeisk Roulette har 97,37% i RTP, medan Amerikansk Roulette har 94,74%. Minns att RTP står för “Return To Player”. RTP-procenten motsvarar den procent av alla insatser som i ett spel återvänder till spelarna (generellt sett över minst en miljon rundor) och är ett accepterat mått på hur ett spel presterar.

Amerikansk roulette odds tabell

SATSNING UTBETALNING ODDS VINSTCHANS 
Röd/Svart 1-1 18/38 47,36% 
Jämn/Udda 1-1 18/38 47,36% 
Hög/Låg 1-1 18/38 47,36% 
Dussin 2-1 12/38 31,57% 
Kolumn 2-1 12/38 31,57% 
Enskilt nummer 35-1 1/38 2,63% 
Två nummer 17-1 2/38 5,26% 
Tre nummer 11-1 3/38 7,89% 
Fyra nummer 8-1 4/38 10,52% 
Sex nummer 5-1 6/38 15,78% 

Roulette Odds Calculator

Vill du snabbt kunna ta reda på vad en viss satsning har för odds i roulette? Lägg märke till att det på nätet finns oddskalkylatorer för roulette att ta hjälp av. En sådan roulette odds calculator låter dig välja typ av roulette och den satsning du vill ha reda på odds roulette för.

Att beräkna fraktionella odds själv är dock simpelt på roulette. Det handlar i det stora hela om ration av antal siffror som ingår i satsningen och antal fack som finns på hjulet. Oddsen för en satsning på ett enskilt nummer är som sagt och följaktligen 1/37 i Europeisk Roulette.

Att själv omvandla detta till en sannolikhetsprocent för vinstchans är inte heller svårt, eftersom de fraktionella oddsen i sig ställer upp räkneprocessen tydligt. Odds för till exempel rött innebär på europeisk roulette 18/37, vilket med en simpel division ger 0,4865 – det vill säga 48,65%.

Vilken är den bästa satsningen i roulette?

Ja, siffror och matematik i all ära, men vilken är egentligen den bästa satsningen i roulette? Hur spelar man enligt bäst roulette strategi? Efter all denna statistik kanske man vill komma till kritan med frågan. Som alla roulette regler är uppbyggda finns det dock inget enkelt svar på frågan.

Satsningar med hög vinstchans kommer som sagt med låg utbetalning, medan satsningar med låg vinstchans följaktligen kommer med hög utbetalning. Proportionen mellan dem är matematiskt kalkylerad, så någon egentligen ”bästa” satsning finns egentligen inte i långa loppet.

Minns alltid också att roulette faktiskt är ett helt slumpbaserats spel. Till skillnad från spel som Blackjack går det inte att dra någon slutsats om nästa rundas slutresultat baserat på föregående rundor. Inför varje ny runda är det alltid endast slumpen som till 100% bestämmer vad utfallet blir.

Slumpen råder alltid i roulette

Kanske kan man låta sig luras av matematiska modeller och sannolikhetsberäkningar, men slumpen har inget minne. Även om det osannolikt att kulan landar på ett visst utfall tio gånger i rad så händer det. Då spelar det ingen roll överhuvudtaget hur låg sannolikhet ens modeller säger att resultatet är.

Under begränsade spelrundor behöver utfallet därför inte alls spegla den teoretiska sannolikheten. Det är först när man börjar slå utfallet över enorma mängder spelrundor som teoretisk sannolikhet börjar kunna skönjas i faktiska spelresultat.

Det här är i synnerhet viktigt att minnas ifall man spelar efter ett roulette system. Roulette system grundar sig nämligen ofta på det felslut som kallas för ”Gambler’s Fallacy” – att man försöker dra slutsats om nästa resultat baserat på föregående.

OJO råder spelare att vara försiktiga med sådana system. Roulette ska vara kul och slumpfaktorn är just det som skapar spänningen!

Hailey

Hailey är Copywriter hos PlayOJO. När hon inte är upptagen med att producera texter som förmedlar PlayOJOs unika ton och budskap tycker hon om att titta på film/bakom kulisserna, läsa och träna Pilates.